Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kompletné číslo (Whole Issue)

Morfologické štúdium diamantov

Morphological Study of Diamonds

J. Fridrichová, P. Bačík, P. Sečkár

p. 6 - 19

Chalcedón ako drahokamový minerál a možnosti využita suroviny zo Slovenska

Chalcedony as a Gemstone Mineral and the Possibilities of Using Raw Materials from Slovakia

J. Štubňa

p. 20 - 32

Využitie 3D modelovacieho programu VESTA na zhodnotenie surovín pre gemologické účely

Application of 3D modeling program VESTA for evaluation of gemology purposes

M. Kolenčík

p. 33 - 35

Drahé kamene z granitických pegmatitov

Granitic Pegmatites as Sources of Gemstones

J. Štubňa, M. Kolenčík

p. 36 - 47

Podivuhodné dejiny kovov

Mystery History of Metals

M. Klčo

p. 48 - 53

Národní přírodní památka Ciboušov

The National Natural Monument Cibušov

F. Skřivánek, I. Turnovec

p. 54 - 59

Prečítané: 1538x