Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Gemologický ústav sa stal opätovným členom

International Colored Gemstone Association (ICA)

Gemologický ústav FPV UKF v Nitre sa stal opakovane členom medzinárodnej skupiny ICA (International Colored Gemstone Association). O členstvo sa GÚ uchádzal v roku 2014, kedy po previerkach získal pozvanie do skupiny na 1 rok. Po roku a po ďalších pohovoroch bol prijatý za riadneho člena a má možnosti zúčastňovať sa na hodnotení kvality drahých kameňov, na rôznych organizovaných vedeckých a populárnych podujatiach, aj na hlasovaní prezidentov a predstavenstva spoločnosti, má možnosť zúčastňovať sa na prestížnych výstavach konaných po celom svete.

 Vstup do organizácie ICA je podmienený hodnotením osoby alebo pracoviska ako celku troma nezávislými členmi ICA. Nás hodnotil prezident spoločnosti Marcelo Ribeiro zo Španielska,  Ashlynn Yeong z Hongkongu,  Pavel Sokolov riaditeľ spoločnosti ICA Head Office v Hongkongu. Po úspešnej previerke bol Gemologický ústav ICA prijatý medzi stálych členov organizácie. Predstavili sme sa vzdelávacím programom, publikačnou aktivitou v oblasti gemológie a znaleckou a poradenskou činnosťou pre verejnosť s celoslovenskou pôsobnosťou. Komisiu zaujali ich ďalšie aktivity - propagácia šperkovej tvorby, výstavy domácich šperkových kameňov a spolupráca v oblastiach spracovania a identifikovania šperkových materiálov. Slovensko tak v medzinárodnej organizácií s celosvetovou pôsobnosťou zastupuje GÚ FPV UKF v Nitre.

Z ostatných krajín Európy sú zastúpené najviac Nemecko, Francúzsko, Anglicko a Taliansko, ďalej sú tam členovia zo Švajčiarska, Ruska, Rakúska, Belgicka, po jednom členovi má zastúpenie Grécko, Poľsko, Španielsko, Nórsko, Švédsko, Turecko a Slovensko (v poradí 434 člen), spolu z Európy je tam 108 členov. Ide takmer všetko o súkromné osoby venujúce sa biznisom okolo drahých kameňov, členovia najväčších klenotníckych spoločnosti a gemologické laboratória.

Spoločnosť ICA má 742 členov zo 45 krajín sveta, hlavné sídlo je v Tucsone a v Hong Kongu, ďalej majú pobočky v Bangkoku (Thajsko), Dubai (SAE), Panyu v Číne, v Tokiu, Jaipur v Indii, Seoul v Južnej Kórei a v Idar-Obersteine v Nemecku.

Medzi členmi ICA sú geológovia, baníci, brusiči, vedci, gemológovia, obchodníci, manažéri, klenotníci a dizajnéri. Organizácia bola založená v roku 1984 ako dozorný orgán pre farebné kamene, obchod a klenoty. Prostredníctvom svojich publikácií, vzdelávania, fór  a rôznych stretnutí ICA informuje o výskyte, kvalite, ponuke, dopyte, inováciách v obrate farebných drahých kameňov. Výbory ICA dohliadajú na rad aktivít spojených s obchodom,  napríklad zhromažďujú údaje o rôznych otázkach  zabezpečenia certifikovania, zavedenia protokolov a štandardov, ktoré majú byť použité pri ťažbe drahých kameňov. Organizácia má menšie výbory, ktoré sa starajú o obchodnú politíku a technické záležitostí.

            Gemologický ústav zastupuje v spoločnosti ICA edukačnú oblasť. Otvárajú sa tiež možnosti publikovania a spolupráce. 

 

 

 

Prečítané: 1200x