Business Joomla Themes by Justhost Reviews

 Skúšobný prístup do databázy GEMVAL

pre študentov a zamestnancov Gemologického ústavu

Tím pracovníkov (gemológov a matematikov) združených do spoločnosti Gemval dlhú dobu zhromažďoval údaje o drahých kameňoch najmä o ich aktuálnych cenách. V roku 2003 začali pracovať na webovej aplikácií vhodnej na hodnotenie drahých kameňov. Spočiatku boli zameraní iba na hodnotenie prírodných zafírov. Na základe štatistických analýz a dôsledného prieskumu vytvorili model pre užívateľov aj pre ďalšie drahé kamene. V roku 2004 bola spustená stránka a počas jedného týždňa sa

zaregistrovalo 480 nových užívateľov. V roku 2005 Gemval ponúka službu plateného vyhľadávania drahých kameňov ale časť je bezplatná a stránka sa stáva preslávenou v šperkovej a obchodnej komunite. V roku 2006 začína publikovať grafy s historickou hodnotou a index Gemval Aggregate (GVA). V roku 2007 Gemval vymenoval a schválil poskytovateľa údajov na účely poskytovania údajov o oceňovaní a cenových indexov pre službu Market News Service, Medzinárodné obchodné centrum UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) a WTO (World Trade Organization) v Ženeve. V roku 2008 Gemval rozširuje svoju štatistickú databázu s osobitnými parametrami farebného vzoru, ktoré sa pridávajú pre vzácne odrody drahokamov a v roku 2011 vyvíja systém triedenia farieb a model oceňovania drahých opálov. Gemval uverejňuje diamantovú službu oceňovania online. V roku 2012 až 2015 má Gemval asi 2000 účastníkov stránky denne. Zaoberajú sa aj rezaním drahokamov, tiež obchodníkmi drahokamov online. Spolupracujú s aukčnými domami, súkromnými zberateľmi, poradenskými inštitúciami a vládnymi organizáciami ako je napr. Svetové obchodné centrum, Medzinárodná spoločnosť Gem, Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA, Austrálska vláda a i.

Svetová obchodná organizácia je medzivládna organizácia, ktorá upravuje medzinárodný obchod. WTO sa oficiálne začala 1. januára 1995 na základe Marakešskej dohody podpísanej 124 národmi 15. apríla 1994 a nahradila Všeobecnú dohodu o clách a obchode, ktorá sa začala v roku 1948. Je to najväčšia medzinárodná hospodárska organizácia na svete. WTO sa zaoberá reguláciou obchodu s tovarom, službami a duševným vlastníctvom medzi zúčastnenými krajinami tým, že poskytuje rámec pre rokovania o obchodných dohodách a proces riešenia sporov zameraný na presadzovanie dodržiavania dohôd účastníkov WTO, ktoré podpísali zástupcovia vlád členských štátov a ratifikované ich parlamentmi.

Takto databáza údajov stále rastie. Sledujú pohyby cien na trhu, ktoré môžu byť rôzne, ale do databázy vkladajú iba reálne ponuky a všetky neobvyklé ceny sa zamietajú a nemajú vplyv na vytvorený model. Hodnoty drahých kameňov sú predpovedané na základe konkrétnych faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu – je to hmotnosť, farba, čistota, tvar výbrusu a jeho kvalita. Okrem poskytovania cien drahých kameňov analyzujú a publikujú dôležité poznatky o drahých kameňoch.

Gemologický ústav FPV UKF v Nitre má ponuku pre študentov aj učiteľov gemológie bezplatne pracovať s online databázou výlučne pre edukačné účely.

Literatúra:

www.gemval.com

www.wto.org

 

Fotogalériu: pripravujeme

Prečítané: 979x