Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica Pôvabné plody a semená v tvorbe ozdôb

Dňa 8. novembra 2018 bola v Tihányovskom kaštieli Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici slávnostne otvorená zaujímavá výstava s názvom Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica Pôvabné plody a semená v tvorbe ozdôb, ktorá prezentuje ozdoby a šperky z rastlinných materiálov, najmä z plodov a semien. Výstavu zrealizovalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Autorkami scenára výstavy sú doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. a RNDr. Helena Šípošová, CSc., ktoré okrem námetu výstavy predstavujú verejnosti aj svoje súkromné zbierky ozdôb. Na príprave výstavy participovali ako spoluorganizátori Gemologický ústav Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –  Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum Bratislava a Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum Martin. 

 

Gemologický ústav FPV UKF prezentuje na výstave osobitnú kolekciu ozdôb v kombinácií organického materiálu s iným šperkovým materiálom (anorganickým alebo syntetickým), najmä s korálikmi zo šperkových kameňov alebo syntéz (kovu, skla a pod.), rovnako aj ukážky úprav využívaných semien a plodov (farbenie, leštenie, rezanie a pod.). Svoje práce vystavujú absolventi aj súčasní študenti gemológie FPV UKF v Nitre.

 

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany poskytol na výstavu zbierku semien z depozitov Génovej banky Slovenskej republiky a súbor fotografii s tematikou Génová banka SR – pokladnica našich predkov. Balneologické múzeum I. Wintera v Piešťanoch, Arborétum Borová Hora Technickej univerzity  vo Zvolene, Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied  a Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave prezentujú na výstave ukážky svojich zbierok a posterov z činnosti jednotlivých inštitúcií.  Veľkou mierou obohatili obsah výstavy viacerí autori a aj majitelia a zberatelia ozdôb.

 

            Vystavované ozdoby a šperky pochádzajú z rôznych častí sveta, vrátane strednej Európy. Sú usporiadané do špecifických tematických celkov, kde okrem ozdobných exponátov sú aj ukážky originálnych (neopracovaných) semien, plodov alebo súplodí, prípadne medzistupne ich opracovania.

 

            Úvodná časť výstavy je venovaná zberateľom a zbierkam ozdôb z rastlinného materiálu M. R. Štefánikovi, A. Kmeťovi, manželom  V. a M. Lubošinským a ich unikátnym historickým exponátom, ktoré pochádzajú zo zbierok SNM – Etnografického múzea v Martine, SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave  a Balneologického múzea I.  Wintera v Piešťanoch.            Na výstave sú prezentované aj vzácne spomienky na významnú zberateľku ozdôb R. Smith z USA, ktorá s nadšením podporovala aj  autorky scenára. Výstava je rozdelená do viacerých významových častí. V časti venovanejmodlitbovým a meditačným šnúram môže návštevník vidieť okrem ružencov a iných exponátov aj viaceré ukážky semien a plodov rastlín používaných pri duchovných a meditačných úkonoch (klokoč, rohovník, oliva, lotos, ginko, slzovka, olejníky, jujuba  a iné).

 

Pozornosť upútajú  aj ozdoby z plodov a semien jedovatých druhov rastlín, ktoré sa oddávna využívali v ozdobnej tvorbe pre svoj zaujímavý vzhľad a  obradný charakter (ružencovec, beztŕňovec, melia, lablab, vistéria, tevétia a iné). Ozdoby zo semien a plodov paliem sú prezentované prostredníctvom predmetov z rastlinnej slonoviny (hlavne z palmy slonovinovec) a z kokosovníka.

 

Aj naše  lesy, záhrady a parky poskytujú množstvo zaujímavého materiálu,  ako sú rozmanité kôstky, žalude, bukvice a oriešky, ktoré majú tiež svojich priaznivcov pre tvorbu ozdôb. Z tohto materiálu sa najviac využívajú kôstky najrozmanitejších tvarov a veľkostí. Používajú sa celistvé, polené alebo upravené na tenké rezy, v prírodnom stave alebo sa obrusujú, leštia, lakujú a farbia. Často sa do nich vyrezávajú a vypaľujú rôzne ornamenty, symboly a monogramy.Sú vďačným a dostupným materiálom pre ozdobnú  amatérsku. tvorbu, ale aj profesionálnu tvorbu. Využívajú kôstky druhov viacerých čeľadí a rodov. Okrem exotických paliem poskytujú kôstkový materiál aj niektoré druhy ovocných stromov,  najmä rody slivka, orech, hikória, oliva a iné).

 

Svojský ozdobný potenciál poskytujú aj plodiny všedného potravinového sortimentu z čeľade bôbovitých (fazuľa, vigna, sója, cícer, hrachor, bôb, kanaválie a iné), tekvicovitých (tekvica, uhorka a „sladký melón“, dyňa, lufa, fľaškovec, kolokvinta a iné), lipnicovitých (kukurica, slzovka), astrovitých (slnečnica) a rôzne koreniny. Sú to poklady nielen pre kuchyňu, ale aj všestranný  potenciál pre výrobu  krásnych ozdôb a šperkov.

 

Najväčšia časť výstavy je  venovaná ozdobám a šperkom pochádzajúcich  z rôznych kontinentov. Je ukážkou pestrosti sveta semien a plodov, materiálu nevšedných tvarov a farieb  a tvorivosti ľudí, ktorú môžeme na výstave s úctou a úžasom obdivovať.

 

Téma prezentovanej výstavy má základ v scenári výstavy, ktorú usporiadalo Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave v roku 2011 pod názvom Koráliky nielen z klokoča. Autorky scenára doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. a RNDr. Helena Šípošová, CSc. výstavu v Stredoslovenskom múzeu je doplnili o nové exponáty a informácie, v spolupráci s pracovníkmi múzea aj o interaktívne prvky a tvorivé dielne.

 

            Výstava prezentuje historické exponáty, ale aj tvorbu súčasných autorov. Exponáty zahraničného pôvodu majú často anonymných tvorcov. Sú nimi miestni obyvatelia, ktorí sa živia predajom ozdôb zhotovených tradičnými postupmi alebo inovovanými, novodobými trendmi. Na výstave sa prezentujú významným podielom originálne ozdoby domácich autorov, vrátane úspešných študentov odboru gemológia UKF. Prezentáciu obohatili exponáty viacerých súkromných majiteľov ozdôb, ktoré získali počas svojich cestovateľských alebo misionárskych aktivít.

 

            Všetky vystavované exponáty sú doplnené súpismi vedeckých  názvov rastlín, z ktorých sú ozdoby vyrobené, v prípade, že sú informácie známe aj krajinou pôvodu ozdoby, prípadne menom tvorcu.

 

            Materiál, ktorý ponúka rastlinná ríša, je veľmi pestrý, osobitne v ňom okrem dreva dominujú plody a semená. Škála ozdôb z nich je veľmi široká, od výtvorov jednoduchých, vyhotovených ručne alebo primitívnymi technikami, po umelecky vysoko cenné, často vyrobené zložitými postupmi. Je potešiteľné, že majú aj v súčasnosti svojich priaznivcov. Výstava má za cieľ priblížiť možnosti využitia semien a plodov pri tvorbe ozdôb, ktoré nestrácajú v priebehu vekov nič zo svojej krásy, pôvabu a jedinečnosti.

 

Súčasťou vernisáži výstavy bola komentovaná prehliadka s autorkami výstavy, ktorá sa zrealizuje aj počas jej trvania 24.01.2019 o 16,00 v Tihányiovskom kaštieli.

 

Prijmite naše pozvanie na návštevu!

 

RNDr. Elena Martincová, kurátorka výstavy

 

 

 

 


Prečítané: 1338x