Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Gemologický ústav FPV UKF v Nitre INFORMUJE a zároveň VARUJE !!!

Nielenže sa blížia sviatky, kedy ľudia viac nakupujú darčeky pre svojich blízkych ale aj investujú. Investície sú rôzne a medzi zaujímavé isto patria šperky s drahými kameňmi alebo drahé kamene, v popredí diamanty, tiež rubíny, zafiry, smaragdy, tanzanity a ďalšie tie drahšie drahé kamene.

V súčasne dobe, kedy na scénu nastupuje technika, zariadenia a prístroje sa do popredia dostáva aj doteraz menej povšimnutá oblast, oblasť aplikovanej vedy, nazývaná gemológia.

 V posledných rokoch tomu tak je a rozvoj gemológie vo svete dosahuje výborné výsledky. Veľké gemologické spoločnosti (ako napr. GIA) sa čoraz častejšie zameriavajú na edukačnú a tiež aj kontrolnú činnosť.  Prečo? Jednak je potreba oboznamovania širokej verejnosti a výchovy dobrých nových kádrov v tejto oblasti. Ďalšia stránka a to negatívna je, že sa v obchodnom sektore objavuje nielen veľa syntetických náhrad za drahé kamene, ale aj  „podvodov“.

Prírodné drahé kamene, pokiaľ im to fyzikálne charakteristiky dovoľujú, podliehajú rôznym úpravám za účelom vylepšenia ich kvality, napr. farby a čistoty. Tieto úpravy, napr. tepelná úprava v redukčnom či oxidačnom prostredí, olejovanie, voskovanie, farbenie, vyplňovanie trhlín iným materiálom a pod. sú známe a mali by byť vyznačené na certifikátoch, ktoré k drahému kameňu dostaneme resp. si o vystavenie certifikátu môžeme požiadať.

Iná situácia nastáva, ak ani obchodník, ani kupujúci prvý, či druhý a ďalší v poradí, nemajú ani základné poznatky o tom, ako upravené kamene na pohľad vyzerajú. Avšak ich rozlíšenie si vyžaduje nielen odborné vzdelanie ale aj základné pracovné pomôcky gemológa.

Ťažba drahých kameňov ovplyvňuje životnú úroveň v krajine, kde sa nachádzajú a tak sa podieľajú aj na jej ekonomickej úrovni. Do výsledného cenového ohodnotenia drahých kameňov patrí preto viacero aspektov: podmienky jeho ťažby (získavania v teréne – ľahko alebo ťažko dostupnom), náklady na dopravu, triedenie, brúsenie a kvalita daného drahého kameňa ohodnoteného znalcom v tomto odbore. K cene sa pripočítava aj miesto, kde drahé kamene nakupujeme, teda miesto obchodu. Všeobecne platí, že drahý kameň je lacnejší v krajine, kde sa získava (ťaží a spracováva), ako v krajine, kde sa iba dováža. 

Hodnotiť po stránke kvality a stanoviť ceny drahých kameňov alebo šperkov s drahými kameňmi je práca náročná, zodpovedná a mali by ju vykonávať experti v oblasti gemológie, t.j. fyzické osoby s patričným vzdelaním (diplomami či osvedčeniami) a renomované gemologické laboratória a pracoviská. Výsledkom ich práce je vydanie znaleckého posudku, odborného vyjadrenia či certifikátu. Za tým všetkým by mala byť profesionalita s dodržiavaním etických princípov a zásad v tejto, tak nesmierne krásnej profesie a zároveň aj citlivej oblasti pre jednotlivcov.

Pri hodnotení drahých kameňov, ako aj pri hodnotení šperkov buď celokovových alebo s drahými kameňmi či ich náhradami je potrebné dodržiavať stanovené postupy. Iba tak sa dá dospieť k správnemu výsledku. Hodnotiteľ musí poznať a vedieť zaradiť hodnotené materiály, napr. minerály (poznať ich nielen farbu, ale aj kryštalografickú sústavu, genézu, inklúzie a fyzikálne vlastnosti) a vedieť princíp fungovania prístrojov, správne ich používať a vyvodiť závery. Mal by ďalej poznať a porozumieť princípu výroby syntetických materiálov, vedieť základné znaky týchto produktov, ich fyzikálne charakteristiky, a platí to pre poznanie všetkých gemologických materiálov včetne organických, rôznych umelých imitácií, skiel a pod.

Farba drahého kameňa je jedným z hlavných atribútov jeho krásy, patrí medzi optické vlastnosti, ktoré vníma ľudské oko. Na základe krásy, teda farby, pekného dizajnu a kvalitného prevedenia kupujeme šperk s drahým kameňom alebo samotný drahý kameň. Farba je teda jednoznačne zmyslový vnem, to znamená, že nie je vlastnosťou kameňa ani svetla samotného. Komplexné farebné hodnotenie je veľmi dôležitým faktorom pri určovaní ceny farebných drahých kameňov. Na rozdiel od diamantov, kde 4C sú najdôležitejšie faktory (color - farba, clarity – čistota, carat - veľkosť a cut – výbrus), môže farba farebných drahých kameňov, ako sú smaragdy, rubíny, zafíry alebo tanzanit ovplyvniť konečnú cenu až o 50%.Gemológ porovnáva farby, jej tóny so štandardnou sadou (pre diamanty takúto sadu stanovil Gemological Institute of America (skratka GIA). Pri farebných drahých kameňov sú farebné rozdiely oveľa rozmanitejšie. Určitým krokom k exaktnejšiemu určovaniu farieb drahých kameňov môžu byť tabuľky farieb, vypracované Americkým gemologickým inštitútom (GIA) v nedávnej minulosti. Selektívna absorpcia svetla, pôvodca farieb u drahých kameňov, môže byť vyvolaná rôznymi príčinami: absorpciou svetla, odrazom svetla, rozptylom svetla, prímesami. Pri gemologickej praxi hrajú dôležitú úlohu aj zmeny farby spôsobené sekundárnymi úpravami. Aby sme vedeli drahý kameň celkovo ohodnotiť, musíme si dobre vybrať aj osvetenie.  Žiarovkové osvetlenie je bohaté na červené, oranžové a žlté vlnové dĺžky a tým tlačí farbu objektu v tomto smere. Na akomkoľvek farebnom kameni vidíme farbu závislú od použitého zdroja svetla k jeho osvetleniu. Dôležité je poznamenať, že tá istá farba kameňa sa mení aj  v rôznych pásmach (v trópoch je iná, trochu tmavšia a v miernych či chladnejších oblastiach iná, svetlejšia. Podobne aj plocha osvetlenia je dôležitá a dôležité sú aj slnečné lúče alebo mraky.

Komisia Federal Trade Commission (FTC) a Gemological Institut of America (GIA) sa  dohodli na opisoch úprav kameňov a stanovili im kódy, ktoré je potrebné dodržiavať pri vypracovaní certifikátov, posudkov a ohodnotení.

Kód A: drahý kameň nemá žiadne typy úprav alebo sa úpravy vyskytujú pre tento typ zriedka,

Kód E: drahý kameň má bežne niektoré nižšie uvedené spôsoby úprav,
Kód N: drahý kameň nemá žiadne známe úpravy a hovorí o tom, že bol testovaný akreditovaným gemologickým laboratóriom potvrdzujúcim uvedené fakty.  
CE: označuje diamant, u ktorého bolo použité vylepšenie čistoty a tento proces vylepšenia eliminuje optické úkazy (typ „perie“, inklúzie), ktoré sa prirodzene vyskytujú vo väčšine diamantov. Tento typ úpravy je považovaný za normálnych podmienok ako trvalý (okrem použitia plameňa horáka v šperkárstve alebo použitím pár kyselín a zásad. Je tu povinnosť informovať zákazníka).

Povlaky (coated): Indikuje použitie „povlaku“ – povrchová úprava ako napr. voskovanie, lakovanie, smaltovanie, farbenie, použitie fólie ako podklad, rozprašovanie filmu pre zlepšenie vzhľadu či špeciálnych efektov. Tieto úpravy sa nepovažujú za trvalé a vážne znižujú hodnotu kameňa.
Difúzia (diffusion): označuje, že je drahý kameň prešiel difúznou úpravou - čo je použitie jednej alebo viacerých chemických látok v spojení s vysokými teplotami (zmena farby, vklad inklúzií a pod.). Táto úprava je považovaná za trvalú. V prípade, že drahý kameň je silne poškriabaný, má trhlinky a pod. zostávajú viditeľné stopy po pôvodnej farbe. Platí to najmä pre rubín a zafír, u ktorých sú tieto úpravy pomerne lacné a preto je ich cena nižšia a by mala ovplyvniť naše nákupné rozhodnutia. Nemôžu byť rovnako porovnávané a hodnotené ako prírodné kamene bez úprav.

Úprava farbením (dye): označuje, že drahý kameň bol farbený (za účelom vylepšenia farebnej kvality). Táto úprava nemusí byť trvalá ale výrazne znižuje hodnotu drahého kameňa.
Úprava epoxidom (epoxy): táto úprava hovorí o tom, že bolo použité „tužidlo“ na povrchu pórovitého materiálu rovnakej farby ako drahý kameň alebo bezfarebné. Robí sa to za účelom zlepšenia vzhľadu alebo trvanlivosti kameňa či ako prevencia proti poškodeniu. Je to úprava trvalá a nevyžaduje zvláštnu starostlivosť.
Tepelná úprava (heat): indikuje, že kameň bol zahrievaný pre dosiahnutie požadovanej zmeny farby, jasnosti alebo iných javov. Takto sa upravuje väčšina akvamarínov, citrínov, kunzity, morganity, tanzanity, hlavne však rubíny, modré, zlaté a oranžové zafíry. Táto metóda úpravy je trvalá a zvyčajne nevytvára zvláštne požiadavky na starostlivosť a nemá nepriaznivý vplyv na hodnotu kameňov.

Ožarovanie (irradiation): už z názvu procesu vyplýva, že sa drahé kamene vystavujú rôznemu ožarovaniu a to gama lúčmi, RTG žiareniu (v niektorých prípadoch v kombinácii s teplom). Žiarenie sa indikuje preto, aby sa zmenila farba aj nečistoty a zlepšil sa celkový výzor drahého kameňa.  Bežne sa ožarujú akvamaríny (vznikne tmavomodrý beryl nazývaný Maxxim Beryl), bezfarebný beryl (vznikne zelený alebo žltý), morganit (zvýrazní sa ružová farba), opál (vyvolá sa ožiarením oranžovo-žltá farebnosť), diamant (rôzne farby), kremeň (vznikne záhneda, citrin, ametyst, ametrín alebo prasiolit), topás (na modrú a žltú), ružový turmalín (vznikne farba typu Hot Pink, červená alebo typ rubelitu) a zo svetloružového kunzitu ožiarením vznikne pekná levanduľová farba. Niektoré z týchto vyvolaných farieb vzniknutých ožiarením časom vyblednú.

HPHT (Metóda použitia vysokých tlakov a vysokej teploty skratka (High Preasure High Temperature): Indikuje, že diamant bol zahrievaný pod tlakom pre dosiahnutie požadovanej zmeny farby alebo čírosti a čistoty.

Metóda úpravy laserom (laser): Odstránenie inklúzii vyvŕtavaním laserom, zriedka sa vykonáva na farebných kameňoch, často na diamantoch.

Sklo (glass): Výplne trhlín olovnatým sklom.

Olejovanie (oil): Vypĺňanie dutín a pórov bezfarebným olejom, voskom alebo živicami (napr. Optikon) prírodnými alebo umelými. Tento typ úpravy patrí k jednému z najstarších a datuje sa viac ako 600 rokov.

Finančné oceňovanie drahých a ozdobných kameňov má niekoľko aspektov a môže byť veľmi problematické. Definícia hodnoty drahého kameňa v podstate neexistuje. Vzácnosť výskytu v prírode je len jeden z faktorov ovplyvňujúcich cenu. Rozdielnu cenu bude mať kameň neopracovaný a kameň vybrúsený, či dokonca zasadený do šperku. V prípade suroviny sa do ceny premietajú náklady na jej získanie a na dopravu. Získať napr. kvalitnú zafírovú surovinu pre brúsenie v niektorých obchodných centrách predaja drahokamov Európy, Ásie alebo Ameriky znamenalo zaplatiť viac ako tisícnásobok ceny, za ktorú rovnaký materiál bolo možné zadovážiť od prospektora v Austrálii, Laose či v Thajsku. Podobná situácia je aj pri ostatných druhoch surovín. Svoju úlohu zohráva tiež móda. Módne trendy v obliekaní so šperkovou výrobou isto súvisia. Obľuba farebných kameňov je závislá na farbách látok preferovaných módnymi návrhármi. Striedanie záujmu o kamene červené, modré, zelené, žlté či iné, sa prejavuje v cenách surovín aj vybrúsených kameňov. Podiel kvality výbrusu na tvorbe ceny vybrúseného kameňa je podobný ako pri diamante, teda cca 10 %. Zhodnotenie suroviny brúsením znamená všeobecne desiatky násobkov. Konečným kritériom ovplyvňujúcim cenu, ako pri každom tovare, je pomer medzi ponukou a dopytom. Rovnaký materiál môže mať rozdielnu cenu nielen v rôznych obchodoch (napr. ako exkluzivita výrobných značiek), ale aj častiach sveta. Záleží na tom, ako si ktorý štát cení svojho národného bohatstva. S tým súvisia aj niektoré obchodné názvy: dubnický opál, český granát, aztécky tyrkys, kapský rubín atď.

So vzrastajúcim záujmom o drahé kamene a šperky sa postupne vytváral aj trh. Obchody sa sústreďovali vo väčších mestách. Hlavnými centrami bol Bagdád a Káhira. Najstaršie písomné údaje o cenovej relácii drahých kameňov na týchto významných tržištiach Blízkeho východu sú uvádzané arabským obchodníkom Ahmedom ben Jusufom al Teifaššim z roku 1242. Zaujímavé bolo, že diamant vtedy nebol najdrahší, patril po rubínoch a smaragdoch na tretie miesto, ďalej to boli spinely, mačacie oko, modré zafíry, zirkóny, žlté zafíry, beryly, tyrkysy a almandíny.

Farebné kamene nemajú tak komplexne prepracovanú stupnicu kvality ako majú diamanty. Hodnotenie kvality podľa 5 stupňov (zlý, priemerný, dobrý, veľmi dobrý a výnimočný) je nepostačujúce a nezodpovedá skutočnosti. Kameň výnimočnej kvality sa nachádza skutočne iba vo výnimočných prípadoch.  Dobrá kvalita vo väčšine klenotníctiev sa považuje za „top kvalitu“. Vytvorenie porovnávacích etalónov je komplikované a finančne náročné pre hodnotiteľa. 

Iný vývoj cien je však zaužívaný  v bežnej obchodnej praxi u nás. Drahé kamene sa nakupujú s množstevnými zľavami a hlavne sa predávajú s vysokou prirážkou. Čiastočne sa na našom trhu stabilizovali ceny diamantov. Avšak ich cena, najmä tých, ktoré sa ponúkajú bez certifikátov, nezodpovedá mnohokrát prezentovanej kvalite. Je preto potrebné kupovať diamanty alebo aj ďalšie drahé kamene u osvedčených, spoľahlivých a serióznych obchodníkov. Podobne to platí aj so šperkami s drahými kameňmi alebo s diamantami.  Vyhotoviť súkromný certifikát k diamantu alebo k drahým kameňom opatrený hranatou pečiatkou je neakceptovateľné. Jednoduchý opis drahého kameňa či šperku nepostačuje. Takto kúpené drahé kamene napr. aj s certifikátmi neznámych firiem (ponúkaných cez  webové stránky) sú často podvodmi so syntetickými kameňmi, ktoré bežný zákazník alebo aj obchodník nie je schopný rozpoznať. Obchodníci, ktorí takýmto spôsobom nakupujú a zároveň predávajú drahý kameň na našom trhu vo väčšine prípadov kameň nezodpovedá skutočnej cene. Predáva sa za oveľa vyššiu cenu, ako je kvalita drahého kameňa!!!.  Na certifikáte sa zvyčajne cena kameňa neudáva.

Na svetovom trhu s drahými kameňmi a diamantami sa objavujú rozsiahle siete podvodov – ponúkajú sa syntetické diamanty, syntetické drahé opály, syntetický jantár, syntetický rubín a zafír, syntetický smaragd a pod. Odborníci varujú. Preto mnohé certifikované laboratória a spoločnosti si v poslednom čase do svojich programov zahrnuli aj edukačnú a kontrolnú činnosť. Vzdelávajú v rôznych krajinách na svojich pobočkách obchodníkov ale aj laborantov, organizujú kurzy pre každého záujemcu. Významná je pri tom aj osvetová a charitatívna činnosť.

 

Prečítané: 2306x