Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kompletné číslo (Whole Issue)

Epoxidom vyplnené akvamaríny

Epoxy Resin Filled Aquamarine

J. Štubňa

p. 5 - 13

(odkaz na článok uverejnený v The Journal of Gemmology (Vol. 37, No. 2, 2020, 228 pp.))

(Reference to an article published in The Journal of Gemmology (Vol. 37, No. 2, 2020, 228 pp.))

Zaujímavý výskyt rubínov v Macedónsku

Interesting occurrence rubies Ruby from Macedonia

Ľ. Illášová, I. Turnovec

p. 14 - 19

 (odkaz na článok uverejnený v The Journal of Gemmology (Vol. 37, No. 2, 2020, 226 pp.))

 (Reference to an article published in The Journal of Gemmology (Vol. 37, No. 2, 2020, 226 pp.))

Podivuhodné dejiny kovov (časť 5.)

Wonderful History of Metals (part 5)

M. Klčo, Ľ. Illášová

p. 20 - 29

Používanie glazúry a výroba fajansy v kontexte najstarších dejín skla

The use of glaze and the production of faience in the context of the oldest history of glass

O. Šály

p. 30 - 33

V roku 2019 promovali noví gemológovia (J. Štubňa)

Slovenskí gemológovia na veľtrhu Hodiny a klenoty 2019 v Prahe (J. Štubňa)

Medzinárodný úspech slovenských gemológov (J. Štubňa)

Významné publikačné ohlasy v oblasti gemológie (J. Štubňa)

Gemológovia na VEDET 2019 (J. Štubňa)

Gemológovia KGRR FPV UKF v Nitre INFORMUJÚ a zároveň VARUJÚ Pokračovanie (Ľ. Illášová)

Konferencia o historickom skle (Ľ. Illášová)

Odborník kterým se můžeme chlubit (I. Turnovec)

p. 34 - 43

Prečítané: 1146x