Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Základná charakteristika laboratória:

Názov: Gemologické laboratórium Katedry geografie a regionálneho rozvoja

Dátum vzniku: 1.11.2011

Oblasti pôsobenia: oblasť vzdelávania
                              oblasť vedecko-výskumnej činnosti
                              oblasť znaleckej činnosti


Činnosti GL:

     Náplňou Gemologického laboratória je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v geologických vedách, pričom vlastnou vedeckou a výskumnou činnosťou uchováva, pestuje, prehlbuje a rozširuje dosiahnuté poznanie týchto vied, vrátane ich didaktiky a využití v ďalších vedách.

        Gemologické laboratórium realizuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch a poskytuje ďalšie formy vzdelávania v rámci programov celoživotného vzdelávania. Laboratórium spolupracuje s ostatnými fakultami UKF a so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v Slovenskej republike ako aj v zahraničí, najmä so slovenskými vysokými školami a s ústavami Slovenskej akadémie vied.

          V spolupráci s rôznymi stupňami verejnej správy a s podnikovou i kultúrnou sférou GL prispieva k vedeckému a kultúrnemu rozvoju a zároveň vykonáva výskumnú činnosť v oblasti geovied, s dôrazom na gemológiu.

Prečítané: 2331x