Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zoznam obhájených bakalársky prác

2022

Drahé kamene Kambodže (Gemstones of Cambodia)

Farebné drahé kamene ako investície (Colored gemstones as investments)

Import a export drahých kameňov a kovov z pohľadu Colného úradu (Import and export of precious stones and metals from the Customs Office point of view)

Maloobchodný predaj diamantových šperkov (Diamond Jewelery – Retail sale)

Technologické spracovanie prírodných gemologických materiálov zo Slovenska (Technological processing of natural gemmological materials from Slovakia)

Vzácne historické kamene - nefrit a jadeit (Rare historical stones – jadeite and nephrite)

2021

Fyzikálne charakteristiky a technologické úpravy hornín v stavebníctve (Physical characteristics and technological modifications of rocks in building industry)

Dovoz šperkov z pohľadu Puncového úradu SR (Import jewelry from the perspective of the Assay Office)

Osadzovanie drahých kameňov (Setting of the gemstones)

Prírodné a syntetické ţivice v šperkovej a dekoratívnej tvorbe (Natural and synthetic resins in jewelry and decorative creation)

Pyrop ako drahokamový granát (Pyrope as gemstone of garnet)

2020

Bodyart (Netradičné šperky) (Bodyart (Unconventional jewelery))

Drahé kamene v hodinách (Gemstones in watches)

Drahý opál zo Slovenska (Precious opal from Slovakia)

Mineralogická a gemologická charakteristika diasporu (Mineralogical and Gemmological Characteristic of Diaspore)

Prírodné a syntetické perly v šperkoch (Natural and synthetic pearls in jewelery)

Šperky Starovekého Egypta (Jewelry of Ancient Egypt)

Vláknité odrody kremeňa (Fibrous varieties of quartz)

2019
Diamant ako investícia (Diamond as an investment)

Analýza drahých kovov pomocou XRF spektrálnej metódy (Analysis of precious metals using XRF spectral method)

Gemologická chrakteristika náhrad drahokamových korundov (Gemmological chracterics of gem corundum substitutes)

2018

Proces certifikovania drahých kameňov (Identification of gemstones)

Variabilita drahých kameňov v šperkoch v obchodnej sieti (Variability of the gemstones in jewellry in the jewellry stores)

Tepelná úprava korundov (Heat treatment of corrundum)

Dublety a triplety ( Doublets and triplets)

Jantár v šperkovej tvorbe (Amber in jewellery creation)

Drahokamové granáty (Gemstones garnets)

Nesosilikáty: andaluzit - silimanit – kyanit (distén) ako drahé kamene (Nesosilicates: andalusite - sillimanite - kyanite (disthen) as precious stones)

Zlato ako investícia (The gold as ivestment)

Zirkón v šperkovej tvorbe(Zircon in the formation of jewellery)

2017

České korunovačné klenoty (Bohemian Crown Jewels)

Diamant a jeho imitácie (Diamond and its imitations)

Drahé kamene objavené v 20. storočí (Precious Stones Discovered in the 20th Century)

Chryzopras a jeho využitie pre dekoratívne účely (Chrysoprase and its use for decorative purposes)

Kubická zirkónia - náhrada diamantu (Cubic Zirconia - substitution of diamond)

Optické efekty drahých kameňov (Optical effects of gemstones)

Platinoidy v šperkovej tvorbe (Platinoids in the creation of jewelery)

Prírodný a syntetický tyrkys v obchodnej sieti (Natural and synthetic turquoise in commercially)

Strieborný šperk (Silver jewelry)

Syntetické "drahé kamene" (Synthetic "precious stones")

Vltavíny v šperkovej tvorbe (Vltavine in the creation of jewelery) 

Využitie hornín a minerálov v rannom a vrcholnom stredoveku (Use of rocks and minerals in the early and high Middle Ages)

Zoisit a jeho drahokamové odrody (Zoisite and Gem Varieties)

 

Prečítané: 3047x