Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bakalárske štúdium

od roku 2019 neprijíma nových záujemcov o štúdium.

Formou bakalárskeho štúdia sa študuje študijný program technická mineralógia - gemológia v rámci Slovenskej republiky iba na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 1997 úspešne ukončilo štúdium 249 študentov.

Bakalárske štúdium študijného programu „Technická mineralógia-gemológia“ je trojročné štúdium ukončené obhájenou bakalárskou prácou a štátnou záverečnou skúškou udelením diplomu „bakalár“. Štúdium prebieha dennou formou (3 roky) a extrenou formou (4 roky).

 

                                                   

Prečítané: 2782x