Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Výskumná činnosť Gemologického laboratória na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja

Vedecko-výskumné aktivity:

  • 2021-2023 Identifikácia gemologických materiálov (KEGA)
  • 2020-2022 Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitr (OPLZ)
  • 2020-2020 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy (APVV)
  • 2018-2020 Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku (VEGA)
  • 2016-2018 Drahé kamene - sprievodca zbierkovým fondom Gemologického ústavu FPV UKF v Nitre. (KEGA)
  • 2015-2016 Tepelná úprava vybraných drahých kameňov (UGA)
  • 2012-2014 Verifikácia archeologických predikatívnych modelov nedeštruktívnymi metódami (VEGA)
  • vypracovanie odborného stanoviska z oblasti drahých kameňov, drahých kovov a šperkov

Prioritné oblasti výskumu:

 • gemologický výskum vrátane technologického zhodnotenia potencionálnych domácich a zahraničných gemologických surovín využiteľných pre šperkovú a dekoratívnu tvorbu
 • prospektorská činnosť za účelom vyhľadávania potenciálnej domácej suroviny vhodnej pre šperkovú tvorbu
 • gemologický výskum zameraný na vulkanické sklá a limnosilicity
 • identifikácia pôvodu a úpravy prírodných aj syntetických materiálov
 • gemologický výskum historických artefaktov
 • petroarcheologický výskum archeologických artefaktov
 • výskum kovov i zliatin archeologických a historických artefaktov
 • odborová didaktika zameraná na geológiu
Prečítané: 2947x